کلیدواژه‌ها = کشاورزی
عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی در شهرستان جیرفت

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 115-142

آیت اله کرمی؛ صالح شاهرخی ساردو


نگرش مدیران تعاونی‎ها در زمینة نقش عوامل‏ آموزشی و ابتکار و نوآوری شغلی در کارآفرینی و موفقیت تعاونی‌های کشاورزی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 125-142

زهرا گودرزی؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ منصور غنیان؛ نوذر منفرد


تحلیل موانع دوره‏های آموزشی تعاونی‏ها از دیدگاه مدیران تعاونی‏های کشاورزی استان زنجان

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 143-159

اصغر احمدی؛ احمد قیدی؛ جعفر یعقوبی


کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش‏آموختة کشاورزی شهرستان همدان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 85-111

احمد یعقوبی فرانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ مهسا معتقد؛ لیلا زلیخایی


عوامل مؤثر برتقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان زنجان

دوره 21، شماره 3، مهر 1389، صفحه 111-126

حمید دنیائی؛ جعفر یعقوبی؛ یدا .. رجایی