کلیدواژه‌ها = موفقیت
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های عشایری استان فارس

دوره 11، شماره 44، بهمن 1401

10.22034/ajcoop.2023.357008.1796

مدینه خسروجردی؛ مهدی نوری پور؛ سعید صالحی


تعیین‏کننده‏های موفقیت اتحادیه تعاونی‏های مرتعداری استان گلستان

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 75-103

عنایت عباسی؛ کاوه صادقی؛ همایون فرهادیان


عوامل فردی مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مرتعداری در استان گلستان

دوره 23، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 37-51

محمدرضا شهرکی؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی


بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای شیلات استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 3، مهر 1389، صفحه 1-28

حشمت مرادی؛ امیرحسین علی‌بیگی


راهکارها و الگوهای ترویج و توسعه تعاونیهای آموزشگاهی در استان خراسان جنوبی از دیدگاه دانش‌آموزان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 59-87

الهام افتخاری گل؛ علیقلی حیدری؛ جواد محمدقلی نیا؛ کوروش روستا


عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر

دوره 20، شماره 212، اسفند 1388، صفحه 33-54

حسین صفری؛ خسرو آریان فر؛ عباس ابراهیمی