کلیدواژه‌ها = تحلیل مسیر
تعیین‏کننده‏های موفقیت اتحادیه تعاونی‏های مرتعداری استان گلستان

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 75-103

عنایت عباسی؛ کاوه صادقی؛ همایون فرهادیان


اشتغال پذیری رشته های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تیر 1389، صفحه 21-49

امیرحسین علی بیگی؛ شهرزاد بارانی