کلیدواژه‌ها = استان ایلام
نقش تعاونی های آب در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان تحت پوشش تشکل‌ها

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 147-169

حمید بساطی؛ علیرضا پورسعید؛ محمدصادق الهیاری؛ رویا اشراقی سامانی؛ حامد چهارسوقی امین


طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 119-145

کرم رضا رستمی؛ اردشیر شیری؛ اسفندیار محمدی؛ علی یاسینی


نقش شرکت‌های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 87-106

رویا اشراقی سامانی؛ ثریا فتاحی؛ حامد چهارسوقی امین


سنجش میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 27-45

امیر احمدپور؛ ویدا مختاری؛ علیرضا پورسعید


شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیستم‌ اطلاعات مدیریت توسط مدیران تعاونیهای کشاورزی استان ایلام

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 41-62

عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده؛ زهره معتمدی‌نیا