کلیدواژه‌ها = استان ایلام
تعداد مقالات: 7
2. نقش تعاونی های آب در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان تحت پوشش تشکل‌ها

دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 147-169

حمید بساطی؛ علیرضا پورسعید؛ محمدصادق الهیاری؛ رویا اشراقی سامانی؛ حامد چهارسوقی امین


3. طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 119-145

کرم رضا رستمی؛ اردشیر شیری؛ اسفندیار محمدی؛ علی یاسینی


4. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در میزان موفقیت تعاونی های شیلات استان ایلام

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 53-79

اصغر باباخانی؛ مرجان واحدی


5. نقش شرکت‌های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 87-106

رویا اشراقی سامانی؛ ثریا فتاحی؛ حامد چهارسوقی امین


6. سنجش میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 27-45

امیر احمدپور؛ ویدا مختاری؛ علیرضا پورسعید


7. شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیستم‌ اطلاعات مدیریت توسط مدیران تعاونیهای کشاورزی استان ایلام

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 41-62

عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده؛ زهره معتمدی‌نیا