کلیدواژه‌ها = نگرش
تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی‌های بازاریابی در شهرستان تاکستان

دوره 10، شماره 39، آذر 1400، صفحه 29-51

10.22034/ajcoop.2021.141981

سید مجتبی مجاوریان؛ رضوان رحمانی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ سید علی حسینی


واکاوی نگرش و تمایل به مشارکت کشاورزان نسبت به استقرار تشکل آب‏بران در شهرستان دهلران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 109-133

سمیرا جابری؛ امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان


تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان گچساران نسبت به تشکیل تعاونیهای آ‌ب‌بران

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 1-22

میلاد تقی‌پور؛ عنایت عباسی؛ محمد چیذری؛ علیقلی حیدری