کلیدواژه‌ها = بازاریابی
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های عشایری استان فارس

دوره 11، شماره 44، بهمن 1401

10.22034/ajcoop.2023.357008.1796

مدینه خسروجردی؛ مهدی نوری پور؛ سعید صالحی


الگوی نوآوری و تحقیق و توسعه در تعاونی‌های فرش دستباف روستایی استان فارس

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 152-191

10.22034/ajcoop.2022.305285.1730

کاظم عسکری فر؛ سنا اسفندیاری؛ محمدصادق شرفی آورزمان


راهبردهای مناسب برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی در تعاونی های تولید منطقه آزاد ماکو

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 53-80

مرتضی فیض الله زاده؛ شهرام محمدزاده؛ صمد کراری


ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونی‌های تولید دام و طیور در استان خوزستان

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 133-158

احمدرضا اصغری؛ محمد آقاپور صباغی


نقش تعاونیهای روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی مطالعه موردی استان فارس

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-28

بهاءالدین نجفی؛ زکریا فرج‌زاده