کلیدواژه‌ها = نیازسنجی آموزشی
نیازسنجی آموزشی مدیران عامل تعاونی‌های روستایی استان مازندران در زمینه مدیریت کارآفرینی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 81-114

10.22034/ajcoop.2020.125776

امیر احمدپور؛ نجیبه نورمحمدی؛ هادی مومنی هلالی؛ جمیله علیلو