کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی‌های روستایی

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 67-89

10.22034/ajcoop.2022.312256.1744

بهاره عیسی زاده ملک میان؛ رسول عباسی؛ محمدرضا فلاح


تحلیل و تبیین مولفه های موثر تعاونی های روستایی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی استان اردبیل)

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 62-83

10.22034/ajcoop.2021.126283

فاطمه علیجانی؛ سودا والدین اصل؛ مهناز محمدزاده نصرابادی


مدلسازی دینامیکی اثرات تعاونی‏های تولید روستایی بر مناطق روستایی

دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 164-182

10.22034/ajcoop.2021.247097.1600

لیلا برفی زاده؛ منصور غنیان؛ مسلم سواری


نقش تعاونیهای صنایع کوچک در اشتغالزایی و توسعه روستاها

دوره 22، شماره 6، تیر 1390، صفحه 135-157

علی شمس الدینی؛ سید ناصر حسینی


تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی

دوره 20، 204-205، تیر 1388، صفحه 41-62

محمد مهدی فاضل بیگی؛ غلامرضا یاوری