کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در بهبود رفاه خانوارهای روستایی در شهرستان میاندوآب

دوره 12، شماره 45، خرداد 1402، صفحه 1-20

10.22034/ajcoop.2023.318707.1753

کامبیز حسن زاده؛ شهلا چوبچیان؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ یادگار مومن پور


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی تولیدی زنان شهرستان دنا

دوره 11، شماره 44، بهمن 1401، صفحه 42-55

10.22034/ajcoop.2023.320690.1758

شهین تاج کریمی؛ آیت اله کرمی؛ فاطمه علی پناهیان


عوامل مؤثر بر بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کردستان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 61-96

لقمان عباسی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 1-21

فضل اله عزیزپورفرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ محمد چیذری


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به تشکیل و عضویت در تشکل‌های آب-بران: مورد مطالعه شهرستان الشتر

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 77-95

فاطمه رحیمی فیض آبادی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمدزاده؛ رابرت بورتن


عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اعضای تعاونی‏های تولیدی استان تهران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 25-51

حمید انصاری؛ مهران جورابلو؛ نصرالله پورافکاری؛ علی هاشمیان‏فر


سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-17

ابوالفضل رنجبر؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون

دوره 20، شماره 212، اسفند 1388، صفحه 53-92

ناصر میر سپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ رضا شفیع زاده