کلیدواژه‌ها = "استان ایلام"
طراحی الگوی برون‌رفت از زیان‏دهی شرکت‌های تعاونی استان ایلام

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 34-66

10.22034/ajcoop.2022.297367.1709

نسرین مرادی؛ محمد باقر آرایش؛ حامد چهارسوقی امین؛ رویا اشراقی


عوامل مؤثر بر پاسخگویی زیست‌محیطی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان ایلام

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 65-88

حسین مهدی زاده؛ کامران طاهرپور؛ زهره معتمدی نیا