نویسنده = علیقلی حیدری
تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نظام اقتصاد تعاونی‌های ایران در دهة آینده با روش داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 1-32

امیر میمنت آبادی؛ سید شمس الدین حسینی؛ عبدالرحیم پدرام؛ علیقلی حیدری


واکاوی عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان براساس مدل ارزیابی تلفیقی

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 145-169

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری


شاخص های شناسایی تعاونی‎های موفق کشاورزی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 39-60

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری


راهکارها و الگوهای ترویج و توسعه تعاونیهای آموزشگاهی در استان خراسان جنوبی از دیدگاه دانش‌آموزان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 59-87

الهام افتخاری گل؛ علیقلی حیدری؛ جواد محمدقلی نیا؛ کوروش روستا


بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان

دوره 20، 210-211، دی 1388، صفحه 35-54

رضا منصور بستانی؛ علیقلی حیدری؛ حسن صدیقی


بررسی اجمالی اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان

دوره 20، 208-209، آبان 1388، صفحه 119-148

سین فیلین؛ کیت بودوریس؛ علیقلى حیدرى