نویسنده = علیرضا کرباسی
بررسی تأثیر عضویت در تعاونی‌های تولید کشاورزی بر پایداری الگوی کشت

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 1-26

10.22034/ajcoop.2017.57426

فاطمه رستگاری پور؛ مریم علوی؛ علیرضا کرباسی


عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به انجام فعالیتهای تعاونی در شهرستان نیشابور

دوره 6، شماره 22، شهریور 1396، صفحه 37-52

10.22034/ajcoop.2017.50462

علیرضا کرباسی؛ سمیه غفوری؛ سمیه رحیمی؛ علی رهنما


بررسی بازارهای تعاونیهای صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان

دوره 22، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 21-46

علیرضا کرباسی؛ مرتضی یعقوبی


بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان

دوره 20، 210-211، دی 1388، صفحه 55-73

علیرضا کرباسی؛ مرتضی یعقوبی؛ شهلا شهابی