نویسنده = امیر حسین علی بیگی
تحلیل نقش مهارت کارتیمی بر توانمندی شغلی جوانان روستایی دهستان سنجابی در شهرستان کرمانشاه

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 165-179

10.22034/ajcoop.2022.281775.1672

ثریا طلعتی ملکشاهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


نقش تعاونی های تولید در کاهش هزینه مبادله واحدهای کسب و کار سیب زمینی در شهرستان قروه

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 125-147

10.22034/ajcoop.2017.46627

محمدامین شریفی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ امیرحسین علی بیگی؛ سهراب دل انگیزان


بررسی رکود تعاونی‌های مرغ تخم‎گذار استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 1-32

امیر حسین علی بیگی؛ مهنا شاهمرادی


تحلیل عوامل مؤثر بر توانایی‌ مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرة تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان هرسین

دوره 4، شماره 15، دی 1394، صفحه 41-64

اکرم بینائیان؛ امیرحسین علی بیگی؛ افسانه ملک حسینی؛ حسن حیدری؛ احسان زارعی


موانع و راهکارهای فعال سازی تعاونی های مرزنشین استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 89-109

حسین حیدری؛ امیرحسین علی بیگی؛ اکرم بینائیان


تشکیل تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 65-88

ملیحه‌السادات اخوان کاظمی؛ امیر حسین علی‌بیگی


آسیب‌شناسی شرکتهای تعاونی محصولات گلخانه‌ای استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 23-40

امیرحسین علی بیگی؛ شهپر گراوندی؛ زهرا اطهری


بررسی میزان وجود فرهنگ تعاونی در بین کشاورزان شهرستان کرمانشاه

دوره 22، شماره 7، مهر 1390، صفحه 1-20

امیر‌حسین علی‌بیگی؛ زهرا اطهری


الزامات شکل گیری تعاونیهای دانش آموختگان کشاورزی

دوره 21، شماره 4، دی 1389، صفحه 55-70

وحید علی آبادی؛ امیر حسین علی بیگی؛ جعفر توکلی