نویسنده = امیر احمدپور
تعداد مقالات: 7
1. نیازسنجی آموزشی مدیران عامل تعاونی‌های روستایی استان مازندران در زمینه مدیریت کارآفرینی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 81-114

امیر احمدپور؛ نجیبه نورمحمدی؛ هادی مومنی هلالی؛ جمیله علیلو


2. عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی‌های تولید روستایی استان مازندران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 81-101

روجا هاشم زاده اتویی؛ امیر احمدپور


4. عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی شهرستان قائمشهر

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 23-45

امیر احمدپور؛ محدثه عبدی ترکامی؛ شهره سلطانی


5. سنجش میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 27-45

امیر احمدپور؛ ویدا مختاری؛ علیرضا پورسعید


6. عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 79-100

سید حسین زارعی پهنه کلائی؛ امیر احمدپور؛ مهدی چرمچیان لنگرودی


7. بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه کارآفرینی اعضای تعاونی تولید کشاورزی شهرستان آمل

دوره 23، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 21-40

فاطمه توسلی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی؛ امیر احمدپور