نویسنده = احمد عابدی سروستانی
تحلیل همبستگی برنامه‌های مدیریتی با میزان اثربخشی تعاونی‌های مرتعداری استان گلستان

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 45-64

محمدرضا شهرکی؛ احمد عابدی سروستانی؛ بهاره بهمنش؛ یازمراد کوسه غراوی


تأثیر آموزش در مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان گنبدکاووس

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 89-105

محمدرضا شهرکی؛ احمد عابدی سروستانی؛ بهاره بهمنش؛ نغمه غلامی


عوامل فردی مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مرتعداری در استان گلستان

دوره 23، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 37-51

محمدرضا شهرکی؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی