نویسنده = احمد یعقوبی فرانی
مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی های تولیدی موفق استان همدان

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 1-28

پوریا عطائی؛ نسیم ایزدی؛ احمد یعقوبی فرانی


اثربخشی دوره‏های آموزشی شرکت‏های تعاونی مرغداران استان سمنان

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 1-23

رضا موحدی؛ محمود زارع؛ علیقلی حیدری؛ احمد یعقوبی فرانی


کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش‏آموختة کشاورزی شهرستان همدان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 85-111

احمد یعقوبی فرانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ مهسا معتقد؛ لیلا زلیخایی


صلاحیتهای مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی استان ایلام برای اشتغال در بخش تعاون

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 47-69

احمد یعقوبی فرانی؛ فرشته رحمانی؛ حسین مهدی زاده؛ کریم نادری مهدیی


بررسی راهبردی تعاونیهای کشاورزی استان همدان مطالعه موردی تعاونیهای طیور

دوره 23، شماره 11، مهر 1391، صفحه 89-115

لیلا زلیخائی سیار؛ سمیه لطیفی؛ احمد یعقوبی فرانی


عوامل سازمانی مؤثر بر سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان همدان

دوره 23، شماره 10، تیر 1391، صفحه 75-101

موسی اعظمی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ عفت موسوی