نویسنده = خلیل کلانتری
تعداد مقالات: 3
2. سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-17

ابوالفضل رنجبر؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


3. عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی دامپروری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

دوره 23، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 117-133

پریسا سلیمزاده؛ خلیل کلانتری؛ ناصر مطیعی