نویسنده = �������� ���������� ������������������
رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض و تأثیر آن بر اثربخشی نهادی در شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان

دوره 12، شماره 45، خرداد 1402، صفحه 86-104

10.22034/ajcoop.2023.362562.1802

ناصر ابراهیم زاده؛ محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ روح اله رضایی


تبیین کارآفرینی اجتماعی تعاونی‌محور در مناطق روستایی: مورد توسعه کشت زعفران در استان گلستان

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 200-228

10.22034/ajcoop.2022.300891.1722

محمدشریف شریف‌زاده؛ عطیه عسکری؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی؛ رضا عجم نوروزی


تعیین‌کننده‌های تمایل کشاورزان زعفران‌کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظر کنش جمعی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 33-60

10.22034/ajcoop.2022.284672.1677

محمدشریف شریف‌زاده؛ بهزاد خالق‌پناه؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب، مورد مطالعه تعاونی پیوند شهرستان آق‌قلا

دوره 9، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 275-300

10.22034/ajcoop.2021.128259

لیلا تبریزی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد شریف شریف زاده؛ عبدالوهاب قزل


مورد کاوی تطبیقی مدیریت زنجیره عرضه کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی در استان خراسان شمالی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 171-205

10.22034/ajcoop.2020.118638

محمد شریف شریف زاده؛ مهدی یزدانی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


عوامل مؤثر بر بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کردستان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 61-96

10.22034/ajcoop.2019.95760

لقمان عباسی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 105-144

10.22034/ajcoop.2017.57430

محمد شریف شریف زاده؛ الهه رستمی فلوردی؛ غلامحسین عبدالله زاده


بررسی کارکرد اتحادیه تعاونی‌های مرتع‌داری در استان گلستان

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 75-101

محجوبه محمدزاده چالی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ یازمراد کوسه غراوی


بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 113-153

فاطمه هماپور؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده


عوامل مؤثر بر مشارکت اعضا در مدیریت شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 1-26

ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ سلیمان قادرزاده