نویسنده = محمد رضا محبوبی
تبیین کارآفرینی اجتماعی تعاونی‌محور در مناطق روستایی: مورد توسعه کشت زعفران در استان گلستان

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 200-228

10.22034/ajcoop.2022.300891.1722

محمدشریف شریف‌زاده؛ عطیه عسکری؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی؛ رضا عجم نوروزی


تعیین‌کننده‌های تمایل کشاورزان زعفران‌کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظر کنش جمعی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 33-60

10.22034/ajcoop.2022.284672.1677

محمدشریف شریف‌زاده؛ بهزاد خالق‌پناه؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


مورد کاوی تطبیقی مدیریت زنجیره عرضه کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی در استان خراسان شمالی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 171-205

10.22034/ajcoop.2020.118638

محمد شریف شریف زاده؛ مهدی یزدانی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


عوامل مؤثر بر بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کردستان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 61-96

10.22034/ajcoop.2019.95760

لقمان عباسی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان

دوره 7، شماره 27، آذر 1397، صفحه 87-114

10.22034/ajcoop.2018.80674

افروز امدادی؛ محمد رضا محبوبی؛ غلامحسین عبدالله زاده


بررسی امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان تایباد

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 113-131

نجیب اله سالاری؛ محمدرضا محبوبی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده