نویسنده = محمدرضا محبوبی
تعداد مقالات: 7
1. مورد کاوی تطبیقی مدیریت زنجیره عرضه کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی در استان خراسان شمالی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 171-205

محمد شریف شریف زاده؛ مهدی یزدانی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


3. عوامل مؤثر بر بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کردستان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 61-96

لقمان عباسی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


5. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 87-114

افروز امدادی؛ محمد رضا محبوبی؛ غلامحسین عبدالله زاده


6. بررسی امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان تایباد

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 113-131

نجیب اله سالاری؛ محمدرضا محبوبی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده