نویسنده = غلامحسین حسینی نیا
واکاوی عوامل مؤثر بر بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای تعاون محور

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 172-200

10.22034/ajcoop.2022.344969.1782

سیده الهه ساجدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ بابک ضیاء


بررسی عوامل کلیدی دیرپایی شرکت‌های تعاونی کارآفرین تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 33-62

مهدی حسین نژاد؛ غلامحسین حسینی نیا؛ حسین وظیفه دوست


کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش‏آموختة کشاورزی شهرستان همدان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 85-111

احمد یعقوبی فرانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ مهسا معتقد؛ لیلا زلیخایی


بررسی تأثیر مدیریت دولتی در عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 125-151

اسدالله عباسی؛ غلامحسین حسینی نیا


تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی تهران

دوره 20، 210-211، دی 1388، صفحه 17-37

اقدس آمدی؛ ایرج ملک محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا