نویسنده = افشین بزی
طراحی و تبیین مدل راهبردی شناخت فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان فعال در بخش کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/ajcoop.2023.380399.1816

افشین بزی؛ مجتبی پالوج؛ رسول لوایی آدریانی؛ علی بهروز