نویسنده = �������� �������� ��������������
موانع ساختاری و تشکیلاتی شوراهای اسلامی در ایران و راهکارهای رفع این موانع

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 193-216

10.22034/ajcoop.2019.95770

محمدرضا معین فرد؛ محمد کاظم عماد زاده؛ مرتضی طبیبی


آسیب‌شناسی صلاحیتی شوراهای اسلامی در حقوق ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1397، صفحه 171-192

10.22034/ajcoop.2018.80678

محمد رضا معین فرد؛ محمد کاظم عماد زاده؛ مرتضی طبیبی