نویسنده = جعفر عزیزی
رابطة تعاونی‌های تولید روستایی با پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی استان گیلان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 97-123

فتح اله کشاورز شال؛ جعفر عزیزی؛ محمدرضا نیک نژاد


تأثیر کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای استان تهران

دوره 6، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 27-46

جعفر عزیزی؛ محمدرضا خباز یگانه؛ محمدصادق الهیاری