نویسنده = اعظم رضایی
تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت‌های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 33-52

10.22034/ajcoop.2022.276200.1665

علی هوشنگی سلطان پور؛ اعظم رضایی؛ فرشید اشراقی؛ رامتین جولایی


بهره‌وری شرکت‌های تعاونی صید پره استان گیلان

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 163-187

10.22034/ajcoop.2022.307538.1737

هاجر قنبرزاده لیاولی؛ فرشید اشراقی؛ افشین عادلی؛ اعظم رضایی


بررسی آثار اقتصادی شرکت‎های تعاونی تولید آراز 1 و 2 در منطقه آزاد ماکو

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 85-106

جبار طالبی؛ شهرام محمدزاده؛ اعظم رضایی