نویسنده = مسعود یزدان پناه
عوامل مؤثر بر تمایلات اعضای تعاونی گلخانه‌داران شهرستان بندرعباس نسبت به مصرف سموم شیمیایی

دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 99-118

مسعود یزدان پناه؛ خدیجه عباس زاده؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستان

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 67-85

سمیه کردعلی وند؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


بررسی پاسخ‌های روانی کشاورزان اعضای تعاونی تولید شهرستان دهلران به آثار خشکسالی

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 107-124

فرح دلفیان؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ جعفر یعقوبی


عوامل موثر بر نیت پذیرش فناوری‌های پاک در تعاونی گلخانه‌داران بندرعباس (مورد مطالعه : روش‌های کنترل بیولوژیک)

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 1-19

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی؛ فلوریا محمدی؛ جعفر یعقوبی