نویسنده = منصور غنیان
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی نگرش و تمایل به مشارکت کشاورزان نسبت به استقرار تشکل آب‏بران در شهرستان دهلران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 109-133

سمیرا جابری؛ امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان


2. مقایسه تشکل‏های آب‌بران استان خوزستان بر اساس مدل EFQM

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 75-100

منصور غنیان؛ عرفان علیمیرزایی؛ منا درانی


3. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستان

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 67-85

سمیه کردعلی وند؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


4. اولویت بندی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی شهرستان بهبهان براساس الگوی معیشت پایدار

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 143-166

مریم خسروزادیان؛ منصور غنیان؛ عباس عبدشاهی