اخبار و اعلانات

انعقاد تفاهم‌نامه بین فصلنامه « تعاون و کشاورزی » وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن علمی تعاون ایران

 دی ماه  ۱۴۰۰

 

تفاهم‌نامه فصلنامه «تعاون و کشاورزی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن علمی تعاون ایران به منظور همکاری متقابل بین آقای مهدی مسکنی، معاون امور تعاون به‌عنوان نماینده صاحب امتیاز فصلنامه و آقای دکتر علیقلی حیدری، رئیس انجمن علمی تعاون ایران منعقد شد.‏

 

این تفاهم‌نامه در 8 بند به مدت چهارسال منعقد ‏شد.‏
براساس این تفاهم‌نامه، نشریه به‌صورت فصلنامه (هرسال چهار شماره) به صاحب امتیازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ‏به زبان فارسی(با چکیده انگلیسی) منتشر خواهد شد. گسترش و ارتقای پژوهش در حوزه بهبود فعالیت های بخش تعاون در سطح کشور، کمک به ‏ایجاد ارتباط، همکاری علمی بین محققین مرتبط در حوزه تعاون و انتشار نتایج پژوهش‌های علمی کاربردی مرتبط با بخش تعاون بخشی از اهداف ‏تفاهم‌نامه است.‏
مدیر مسئول نشریه وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است، سردبیر نشریه نیز به تعیین ‏مدیر مسئول و با همکاری ریاست انجمن مشخص می‌شود و اعضای هیأت تحریریه مطابق با آیین‌نامه ‏تعیین اعتبار نشریات علمی کشور انتخاب خواهند شد. فصلنامه متعهد می‌شود یک تا سه نفر از اعضای هیأت ‏تحریریه را از اعضای هیأت علمی انجمن با رتبه دانشیار و بالاتر جهت همکاری انتخاب نماید.‏
این نشریه حاصل فعالیت مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن علمی تعاون ایران ‏است.‏