اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی فصلنامه و مصادیق سوء رفتار در نشر

 سیاست های اخلاقی این نشریه براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. در این منشور، خط مشی های نشریه برای تضمین رفتار اخلاق مدار همه شرکت کنندگان دخیل در فرآیند آورده شده است. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

لینک متن اصل آیین نامه COPE به زبان اصلی از سایت  http://publicationethics.org

 جهت مشاهده نمودار آئین نامه اخلاقی «COPE» به زبان فارسی روی کلمه اینجا کلیک کنید.

  این نشریه برای جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت یابی مقالات فارسی از سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب (https://hamyab.sinaweb.net) استفاده می نماید.