راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تدوین مقاله

 

فصلنامه تعاون و کشاورزی، فصلنامه‌ای چند رشته‌ای با دسترسی آزاد است که تحقیقات تجربی اصیل و نیز شواهد بدیع را در زمینه تعاون (با محوریت بخش کشاورزی)، منتشر می‌کند. تمرکز اصلی این فصلنامه بر ابعاد اجتماعی و رفتاری مرتبط با تعاونی‌های کشاورزی و روستایی است؛ بنابراین، مطالعات (مقالات) اقتصادی مرتبط با حوزه تعاون صرفاً بر مبنای سهم صریح و قابل‌توجهی که می‌توانند در ادبیات مربوطه داشته باشند، موردتوجه قرار می‌گیرند. شیوایی و نحوه نگارش این مقالات می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که توسط محققان این حوزه موردتوجه قرار گیرند. تمامی تحقیقات از رشته‌های مختلف، اعم از تجربی و مروری، به‌شرط آنکه ارتباط دانشگاهی‌ای (تئوریکی) را با عرصه عمل برقرار کنند، در این فصلنامه مورد استقبال قرار می‌گیرند. برخی از محورهای موردتوجه در این فصلنامه (نه تمامی آن‌ها) عبارت‌اند از:

- تولید و تعاون

- عملیات و تعاون

- فرآوری و تعاون

- زنجیره‌های تأمین و ارزش در ساختار تعاونی‌ها

- روستا، توسعه، گردشگری و تعاون

- بازاریابی، تجارت، اشتغال و تعاون

- امنیت غذایی، ایمنی غذایی و تعاون

- نوآوری، دانش‌بنیانی و نهادسازی در چارچوب بخش تعاون

- مصرف و تعاون

- مسائل حقوقی در بخش تعاون

- مدیریت در بخش تعاون

- آموزش، همکاری، کنش داوطلبانه، مسئولیت‌پذیری، مالکیت جمعی، شبکه‌سازی، استقلال و آزادی عمل، انجمن‌های داوطلبانه و ... در چارچوب تعاون

تذکرات مهم

  1. فصلنامه تعاون و کشاورزی تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند؛ بنابراین، رعایت اصول اخلاقی در تدوین مقالات و رفرنس دهی اصولی حائز اهمیت بوده و در این فصلنامه، سرقت ادبی پیش از ارسال مقاله برای داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.
  2. به‌منظور آنکه ارتباط هر مقاله با محورهای موردتوجه فصلنامه برای هیئت تحریریه، سردبیر و دبیران تخصصی محرز شود، لازم است نویسندگان در مقاله خود حداقل به سه مورد از مقالات منتشرشده در این فصلنامه ارجاع دهند.
  3. مقاله می‌بایست با زبان شیوا و روان نگاشته شود و فاقد اشتباهات نگارشی باشد. لازم به ذکر است که درج نیمفاصلهها (ctrl + shift + 2) برای واژه‌های مرکب (مانند آن‌ها، همان‌گونه، به‌طورکلی، ناحیه‌ای، منحصربه‌فرد، مجله‌ها) در کل متن مقاله ضروری است (برای مثال، می‌خوانند به‌جای می‌خوانند)؛ در غیر این صورت مقاله به نویسنده مسئول بازگردانده خواهد شد. ضمناً، رعایت نکات ویرایشی و نگارشی زیر در تدوین مقالات الزامی است: 1 تمامی علائم نگارشی شامل نقطه، کاما، نقطه‌ویرگول، علامت سال، دونقطه و غیره به واژه قبل از خود چسبیده و از واژه بعدی یک‌فاصله دارد (برای مثال، بخش تعاون عملکرد مناسبی داشته است.)؛ 2) قبل از باز و بعد از بسته شدن پرانتز و گیومه حتماً درج فاصله ضروری است؛ اما واژه‌های داخل آن‌ها بدون فاصله و چسبیده به آن‌ها نگاشته می‌شوند (برای مثال)؛ 3) استفاده از (ۀ) به‌جای (هی) در متن مقالات ارجحیت دارد (برای مثال، استفادۀ کارآمد)؛ 4) معادل واژه‌های غیر مصطلح، ناشناخته یا انگلیسی می‌بایست صرفاً در اولین ارجاع به‌صورت پاورقی ارائه شوند؛ 5) در گزارش کمّی مقادیر و ارقام از درج نقطه (.) یا کاما (,) به‌جای ممیز (/) اجتناب شود (برای مثال، 3.2 [نادرست] و 2/3 [درست])؛ 6) برای شماره‌گذاری تیترها و یا موارد مربوط به یک موضوع پس از اعداد حتماً از نقطه استفاده شود (برای مثال، 1. )؛ 7) پاورقی‌ها در هر صفحه به‌صورت مجزا شماره‌گذاری می‌شوند و از شماره‌گذاری پیوسته آن‌ها در کل متن اجتناب شود. ضمناً، پس از شماره از نقطه (.) استفاده شود و واژه‌های انگلیسی می‌بایست با حروف بزرگ آغاز شوند (برای مثال، 1. Footnote). همچنین، ضروری است زیرنویس واژه‌های فارسی از سمت راست و واژه‌های انگلیسی از سمت چپ انجام شود.
  4. صدور گواهی پذیرش برای مقالات داوری شده صرفاً پس از تأیید نهایی از سوی ویراستار فنی و سردبیر صورت خواهد گرفت؛ بنابراین، نویسندگان موظف به انجام اصلاحات خواسته‌شده از سوی آن‌ها بوده و از پیگیری مکرر یا اعتراض به نتیجه فرآیند ارزیابی خودداری نمایند.
  5. در این فصلنامه، از نویسندگان مشابه در یک‌زمان واحد صرفاً یک مقاله برای بررسی و ارسالِ به داوری مدنظر قرار می‌گیرد؛ بنابراین، برای ارسال مقالاتی که اسامی مشابه و یا محتوای همسان دارند، رعایت حداقل فاصله زمانی یک‌ماهه ضروری است.
  6. شایسته است نویسندگان به‌منظور صرفه‌جویی در زمان و هزینه، پیش از ارسال مقاله به فصلنامه تعاون و کشاورزی، راهنمایی نویسندگان (ارائه‌شده در ادامه همین فایل) را به‌دقت مطالعه نمایند و تمامی الزامات مندرج در این راهنما را موردتوجه قرار دهند.
  7. نویسنده مسئول می‌بایست قبل از ارسال مقاله به فصلنامه، اسامی نویسندگانی را که در خلق و تدوین مقاله سهیم هستند را به‌دقت بررسی و نهایی نماید. حذف یا اضافه کردن اسامی نویسندگان و یا تغییر ترتیب آن‌ها پس از ارسال مقاله به فصلنامه منجر به تعلیق فرآیند انتشار مقاله خواهد شد. در مواقع ضروری، نویسنده مسئول می‌تواند برای حذف یا اضافه کردن نام نویسنده (گان)، پس از اخذ مجوز کتبی از سوی سردبیر موارد زیر را به دفتر مجله ارائه دهد: 1) موافقت کتبی از سوی تمامی نویسندگان مبنی بر حذف و اضافه کردن نویسنده‌(گان) یا تغییر ترتیب آن‌ها؛ و 2) ارائه دلیل اقناع‌کننده در خصوص این اقدام.

 

نوع مقاله

مقالات موردتوجه در فصلنامه تعاون و کشاورزی به شرح زیر است:

مقالات پژوهشی:

این دسته از مقالات مشتمل بر اقدام پژوهی، آزمون مدل‌ها، تحقیقات تجربی و علمی (کمّی، کیفی و آمیخته) با استفاده از داده‌های میدانی یا مطالعات با تمرکز عملی هستند.

مطالعات موردی:

مشتمل بر تحقیقاتی هستند که بر توصیف یا تبیین در خصوص یک سازمان یا نظام خاص متمرکزشده‌اند.

مقالات مروری (مرور ادبیات): مشتمل بر مطالعاتی است که باهدف تفسیر یا نقد ادبیات موجود در یک حوزه علمی مشخص نگاشته می‌شوند. این دسته از مطالعات عموماً باهدف توسعه یک موضوع علمی یا بررسی دیدگاه‌های مختلف در آن حوزه انجام می‌گیرند.

فرمت    تمامی مقالات به‌صورت دو ستونی (در نرم‌افزار Word نسخه‌های 2003 یا 2007) و مطابق با مندرجات جدول 2 تدوین می‌شوند. متن مقاله بر روی کاغذ A4 (با حاشیه بالا و پایین 5 و چپ و راست 5/3 سانتیمتر) و فاصله خطوط 1 (single) تنظیم می‌شود.

 مقاله

می‌بایست حداکثر متشکل از 7000 تا 8000 واژه باشد (شامل تمامی بخش‌های مقاله ازجمله عنوان، چکیده‌های فارسی و انگلیسی، متن اصلی، اشکال، جداول، ضمایم و منابع).

اطلاعات نویسندگان

می‌بایست اطلاعات زیر را به ترتیب و به‌صورت فارسی و انگلیسی در فایل جداگانه‌ای همراه با متن اصلی مقاله به سامانه فصلنامه ارسال نمایند.

نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، گروه آموزشی یا رشته تحصیلی، نام دانشکده، نام دانشگاه، نام استان، نام کشور. آدرس ایمیل و شماره تماس

مثال علی اسدی، استاد، گروه مدیریت و توسعه، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران. aasadi@ut.ac.ir و 09120000000

Ali Asadi, Prof., Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran. aasadi@ut.ac.ir, 09120000000

تذکر 1: در این بخش از کاربرد عناوین و شاخصه‌ای آقا، خانم، دکتر، مهندس، عضو هیئت‌علمی و امثال آن اجتناب شود.

تذکر 2: مقابل نام نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است، عبارت «نویسنده مسئول» درج شود.

تذکر 3: مراتب علمی و معادل انگلیسی آن‌ها به شرح زیر است:

 

استادیار Assistant Prof.         مربی     Instructor     کارشناس           BSc.

دانشیار   Associate Prof.        دانشجوی دکترا   Ph.D. Student          دانشجوی کارشناسی ارشد MSc. Student

استاد      Prof.   دکترا     Ph.D.  کارشناسی ارشد  MSc.

 

اشکال و نمودارها

 اشکال و نمودارها می‌بایست شفاف و خوانا باشند و می‌توان آن‌ها را به‌صورت سیاه‌وسفید یا رنگی ترسیم نمود. هر نمودار یا شکل می‌بایست شماره‌گذاری شود (برای مثال، شکل 1) و در متن مقاله مورد ارجاع قرار گیرد. اشکال و نمودارها می‌بایست دارای راهنمای (Legend) واضح و گویا باشند. تمامی نمودارها و اشکال به‌صورت وسط‌چین در صفحه قرار می‌گیرند. منبع هر شکل یا نمودار مطابق شیوه‌نامه فصلنامه در زیر آن قید می‌شود. هر نمودار یا شکل با یک سطح خالی فاصله از متن قبل و بعد از خود قرار می‌گیرد. برای ارجاع در داخل متن صرفاً از دو فرمت زیر استفاده می‌شود: 1) همان‌گونه که شکل (1) نشان می‌دهد... و 2) مدل دارای پایایی کامل است (شکل 1). لازم است واژه‌های شکل و نمودار به همراه شماره‌های آن‌ها در متن بارنگ آبی مشخص شوند (مطابق مثال ارائه‌شده در همین بخش). لازم به ذکر است که برای ارجاع به اشکال و نمودارها در متن، از نگاشتن کلمه شماره بعد از آن‌ها خودداری شود و صرفاً شماره آن شکل یا نمودار به‌صورت ریاضی با یک‌فاصله بعدازآن درج شود (برای مثال، شکل شماره (1) [نادرست]؛ شکل (1) [درست]) عناوین شکل‌ها و نمودارها در زیر آن‌ها و به شرح زیر (مطابق جدول 2) تنظیم می‌شوند:

شکل (1): شاخصه‌ای اندازه‌گیری شده

جداول

تمامی الزامات مطرح‌شده برای اشکال و نمودارها همواره برای جداول نیز مصداق دارد. لازم به ذکر است که عناوین جداول در بالای آن‌ها درج می‌شود.

عنوان مقاله

عنوان مقاله می‌بایست کوتاه و پر مفهوم باشد (حداکثر 12 واژه). با توجه به اینکه عناوین مقالات اغلب در دستگاه‌های بازیابی اطلاعات موردتوجه قرار می‌گیرند، می‌بایست فاقد اختصارات، فرمول یا واژگان ناشناخته باشند. توصیه می‌شود، نام منطقه یا محدوده موردمطالعه عنصر اصلی تشکیل‌دهنده عنوان نباشد، زیرا فصلنامه تعاون و کشاورزی درصدد انتشار شواهدی است که به توسعه بخش تعاون در سطح کلان کمک نماید.

چکیده (ساختارند و مبسوط)

چکیده، از متن مقاله مجزا بوده و می‌بایست به‌صورت مستقل قابل‌ارائه باشد؛ بنابراین، رفرنس دهی و استفاده از واژگان اختصاری در آن مجاز شمرده نمی‌شود. نویسندگان می‌بایست چکیده‌ای 250 واژهای به دو زبان فارسی و انگلیسی تدوین نمانید. همچنین، با بسط چکیده انگلیسی، چکیده‌ای مبسوط بین 650 تا 1000 واژه تهیه نمایند. چکیده انگلیسی می‌بایست دقیق و عاری از هرگونه اشتباهات گرامری و دیکته‌ای باشد. لازم به ذکر است که پس داوری، اصلاحات در چکیده فارسی از سوی نویسندگان می‌بایست دقیقاً در چکیده انگلیسی نیز منعکس شود. هر سه چکیده (چکیده مختصر فارسی و معادل انگلیسی آن و چکیده مبسوط انگلیسی) به‌صورت ساختارند بوده و از بخش‌های زیر تشکیل می‌شوند:

زمینه و هدف

(زمینه بیانگر پیش‌زمینه و مسائل و مشکلات مرتبط با موضوع است که انجام تحقیق را توجیه می‌کند و بستر لازم برای ذکر هدف را فراهم می‌نماید. پس از تبیین زمینه، هدف پژوهش در قالب یک جمله کوتاه به‌صورت شفاف بیان می‌شود).

روش‌شناسی/رهیافت

 (در این بخش، شرح مختصری از تکنیک (های) نمونه‌گیری، پاسخگویان/مشارکت‌کنندگان، روش‌های اندازه‌گیری متغیرها و جمع‌آوری داده‌ها و نیز روش‌های یا رهیافت‌های مورداستفاده برای تحلیل داده‌ها بیان می‌شود).

یافته‌ها و نتیجه‌گیری

(این بخش می‌بایست مشتمل بر چندین مورد از یافته‌های کلیدی پژوهش باشد. در این بخش حتی‌الامکان از تبیین کمّی (مقادیر عددی) نتایج اجتناب شود. همچنین، لازم است با ترکیب یافته‌های کلیدی و تفسیر و تبیین آن‌ها بر مبنای گمانه‌زنی یک جمله کوتاه در قالب نتیجه‌گیری پژوهش ارائه شود).

اصالت/نوآوری

در این بخش جنبه‌های نوآورانه و منحصربه‌فرد بودن پژوهش (نتایج) و حتی‌الامکان کاربردهای آن برای عرصه علم (تئوری و روش‌شناسی) و عمل (مدیران و سیاست‌گذاران) بیان می‌شود. درصورتی‌که بخش‌های اختیاری که در ادامه مطرح‌شده‌اند، در ساختار چکیده گنجانده شوند، ذکر کاربردهای پژوهش ذیل اصالت/نوآوری ضرورت ندارد.

علاوه بر بخش‌های الزامی فوق، چکیده می‌تواند مشتمل بر بخش‌های اختیاری زیر نیز باشد:

محدودیت‌ها/کاربردهای پژوهش

 (در این بخش محدودیت‌های تحقیق (و نه مشکلات آن) به‌طور مختصر مطرح می‌شوند. باید توجه داشت که محدودیت‌ها، تعمیم‌پذیری نتایج را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و با مشکلات پیش روی پژوهش یا محدودیت‌های شخص محقق (آن) مانند مشکلات مالی و ... متفاوت هستند).

کاربردهای عملیاتی

 (این بخش مشتمل بر کاربردهای پژوهش در عرصه عمل (مدیران و سیاست‌گذاران) است).

کاربردهای اجتماعی

 (این بخش مشتمل بر کاربردهای پژوهش در سطح اجتماعات خاص یا عموم مردم است).

بخش‌های مربوط به چکیده انگلیسی به شرح زیر است (عناوین آبی‌رنگ اختیاری هستند):

Context and purpose.

Methodology/approach.

Findings and conclusions.

Originality.

Research limitations/implications.

Practical implications.

Social implications.

واژگان کلیدی    لازم است بلافاصله پس از چکیده، حداکثر 6 واژه کلیدی ارائه شود. این واژگان برای اهداف نمایه‌سازی مورداستفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین، بهتر است در انتخاب آن‌ها دقت شود تا مقاله موردنظر در نتایج جستجو با سهولت بیشتری بازیابی شود. الزاماً واژگان کلیدی همان واژگان به‌کاررفته در عنوان پژوهش نیستند؛ بلکه غالباً برگرفته از یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های مطالعه هستند.

تذکر: از انتخاب نام استان، منطقه موردمطالعه و در برخی موارد روش تحلیل داده‌ها به‌عنوان واژگان کلیدی جداً پرهیز شود.

مقدمه

در بخش مقدمه می‌بایست دورنمایی کلی از موضوع پژوهش ارائه شود؛ بنابراین، لازم است نویسندگان از یک دیدگاه عام آغاز کرده و رفته به وجه اصلی تمرکز مقاله خود بپردازند و آن را برجسته‌نمایند. در این بخش می‌بایست با ارائه مستندات توضیح داده شود که موضوع تحت بررسی حائز اهمیت است. بدین منظور ممکن است با ارائه شواهدی متن وجود یک یا چند مشکل، چالش یا مسئله‌ای جدی مدنظر قرار گیرد. در انتهای بخش مقدمه نویسندگان می‌بایست با استناد به جریان کلی مطالعات داخلی و خارجی 10 سال اخیر (منظور مرور ادبیات یا ارائه پیشینه پژوهش نیست)، شکاف موضوع را نشان دهند و ضمن بیان هدف پژوهش، سهم مطالعۀ خود در ادبیات موضوع و عرصه عمل را تشریح کنند؛ بنابراین، در انتهای بخش مقدمه می‌بایست اصالت/نوآوری مطالعه به‌خوبی محسوس باشد.

تذکر: لازم است در تدوین مقدمه، دیدگاه عام و فراگیر در کانون توجه قرار گیرد و محوریت مباحث در ارتباط با چالش‌های کلان و شکاف موضوع شکل گیرد؛ بنابراین، طرح مشکلات و مسائل مرتبط با منطقه موردمطالعه، سوژه‌های تحت بررسی و جامعه آماری در قالب مسئله تحقیق یا ضرورت انجام آن به‌هیچ‌وجه مجاز شمرده نمی‌شود. مقالاتی که بخش مقدمه را به‌صورت موردی و محدود نگاشته‌اند یا رد پایی از نتایج خود در این بخش‌بر جای گذاشته‌اند، در این فصلنامه مدنظر قرار نمی‌گیرند.

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش یک تیتر اصلی در مقالات است که بسته به موضوع و رویه‌هایی پژوهش، ذیل آن عناوین دیگری قابل‌تعریف است. در این بخش، نظریه‌ها، دیدگاه‌ها، مدل‌ها، الگوها و مطالعات تجربی مطرح و به بحث گذاشته می‌شوند. در مطالعات کمّی اکتشافی و نیز مطالعات کیفی ارائه این بخش اختیاری خواهد بود، به‌شرط آنکه در بخش مقدمه بحث‌های تئوریکی و تجربی در حد کفایت مطرح شود. در مطالعات تأییدی (فرضیه آزمایش) لازم است هر مفهوم یا متغیر به‌عنوان یک زیر تیتر در این بخش تعیین شود و ضمن تعریف و دقیق آن (با درج رفرنس)، بحث تئوریکی در خصوص روابط بین مفاهیم یا متغیرها مطرح شود و درنهایت با تبیین مطالعات تجربی مربوطه، فرضیات تحقیق فرموله و ارائه شوند. بدین معنا پیش از ارائه هر فرضیه، زمینه‌ها و توجیه‌های لازم برای آن فراهم شود، به‌نوعی که وجه نوآورانه فرضیه کاملاً مشهود باشد. در انتهای این بخش ارائه فرضیات در قالب مدل مفهومی یا نظری می‌تواند مفید باشد (مشخص کردن هر فرضیه در مدل ضروری است).

روش‌شناسی پژوهش

روش‌شناسی پژوهش یکی از بخش‌های مهم مقاله است که نویسندگان می‌توانند آن را در قالب یک متن یکپارچه یا در قالب زیرتیترهای مجزا ارائه نمایند. برای درک بهتر، توصیه می‌شود این بخش در قالب زیرتیترهای مجزا شامل «طرح پژوهش»، «اندازه‌گیری متغیرها»، «نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها»، «روند تحلیل داده‌ها» ارائه شود. در مطالعات کیفی می‌توان این زیرتیترها را به شرح زیر تعیین نمود: «طرح پژوهش»، «مشارکت‌کنندگان و جمع‌آوری داده‌ها»، «اعتبار یابی» و «روند تحلیل داده‌ها».

تذکر: ضروری است نگارش این بخش با استناد به منابع علمی روش‌شناختی و مبتنی بر روند اجرایی پژوهش صورت پذیرد و از کلی‌گویی یا نگارش به شیوه کتب راهنما یا آموزشی اجتناب شود.

 

یافته‌ها

در این بخش، یافته‌های پژوهش در قالب آمار، ارقام، نقل‌قول‌ها و سایر اطلاعات کمّی و کیفی موردنیاز ارائه می‌شوند. توصیه می‌شود برای نمایش اطلاعات و داده‌ها حتی‌الامکان از جدول، شکل و نمودار استفاده شود. «یافته‌ها» یک تیتر اصلی در تمامی مقالات به شمار می‌رود و نویسندگان می‌توانند به فراخور موضوع و اهداف پژوهش از زیرتیترهای مختلفی در این بخش استفاده نمایند. لازم به ذکر است که در صورت تلفیق «بحث» با «یافته‌ها» عنوان این بخش از مقاله به «یافته‌ها و بحث» تغییر نام می‌دهد و لازم است نویسندگان نتایج هر بخش از کار خود را با ادبیات پیشین پیوند بزنند و با گمانه‌زنی خردمندانه، به تبیین نتایج خود بپردازند.

تذکر 1: نویسندگان می‌بایست متناسب با هر هدف پژوهشی، یافته‌هایی دقیق و مبتنی بر آمار و ارقام ارائه دهند و در نگارش یافته‌ها از ادبیات علمی مناسب (برای نمونه ادبیات آماری در پژوهشهای کمّی) استفاده نمایند.

تذکر 2: مادامی‌که نویسندگان برای نمایش اطلاعات و داده‌های پژوهش، از جدول، شکل یا نمودار استفاده می‌کنند، ضروری است که در توضیحات متنی به تفسیر این اطلاعات بپردازند و از تکرار مجدد آن‌ها اجتناب نمایند.

 

بحث و نتیجه‌گیری

«بحث و نتیجه‌گیری» تیتر اصلی تمامی مقالات فصلنامه تعاون و کشاورزی به شمار می‌رود و درصورتی‌که نویسندگان بحث موردنظر خود را در بخش یافته‌ها انجام دهند، عنوان این بخش به «نتیجه‌گیری» تغییر می‌یابد. به نویسندگان قویاً توصیه می‌شود که با تعیین یک یا چند مورد از زیرتیترهای «کاربردهای عملی پژوهش»، «کاربردهای نظری پژوهش»، «پیشنهادهای کاربردی» و «محدودیت‌های پژوهش و جهت‌گیری‌های آتی» در بخش «بحث و نتیجه‌گیری» دستاوردهای پژوهش خود را برجسته‌نمایند (این عناوین در ادامه تشریح شده‌اند).

در فرآیند تدوین بخش نتیجه‌گیری، ابتدا می‌بایست مسئله و هدف پژوهش در دو یا چند جمله کوتاه تبیین شود و درصورتی‌که «بحث» از یافته‌ها مجزا و به این بخش واگذارشده باشد، نویسندگان می‌بایست با تمرکز بر هر یافته و هدف متناظر آن، یک بحث منسجم، شفاف و علمی مطرح نمایند و نتایج کار خود را با ادبیات تئوریکی و تجربی پیشین پیوند بزنند. لازم به ذکر است که صرف تبیین همسویی یا غیرهمسویی یافته‌های پژوهش با ادبیات پیشین کفایت نمی‌کند و نویسندگان می‌بایست دست به تبیین بزنند و اصالت اثر، یافته‌های جدید و منحصربه‌فرد مطالعه خود را برجسته‌نمایند. در ادامه لازم است، سهم پژوهش (Contribution) در ادبیات موضوع و نیز چگونگی حصول به هر سهم به‌صورت مورد به مورد و کاملاً شفاف مشخص گردد. نویسندگان می‌توانند سهم پژوهش را به اختیار خود قبل از انجام بحث مطرح نمایند و سپس بحث موردنظر را ارائه دهند.

«کاربردهای عملی پژوهش» و «کاربردهای نظری پژوهش» دو محور مهم در بخش نتیجه‌گیری است که به اختیار نویسندگان در قالب زیرتیترهای جداگانه در بخش نتیجه‌گیری و یا در قالب متن تلفیق‌شده با نتیجه‌گیری مطرح می‌شود. کاربردهای عملی پژوهش (برای مدیران و سیاست‌گذاران) بر این موضوع متمرکز است که پژوهش انجام‌شده چه دستاوردهایی برای عرصه عمل در پی دارد. چه بینش، درک یادانشی برای مدیران و سیاست‌گذاران فراهم کرده و این مهم از طریق چه فرآیندی در پژوهش محقق شده است (منظور فرآیندی جدید است که صرفاً مختص کار پژوهشی نویسندگان است)؟

کاربردهای نظری پژوهش (برای ادبیات موضوع) نیز بر این امر دلالت دارد که پژوهش انجام‌شده برای عرصه علم چه دستاوردهایی دارد و چه بینش یا دانش جدیدی ایجاد کرده است؟ این دستاوردها، دانش یا بینش جدید از طریق اجرای چه فرآیند پژوهشی جدید و نوآورانه به‌دست‌آمده است؟

لازم به ذکر است که کاربردهای پژوهش (Implications) با پیشنهادهای پژوهش (Recommendations) کاملاً متفاوت بوده و نویسندگان می‌بایست میان این دو موضوع تفاوت قائل شوند. ممکن است نویسندگان پس از تبیین کاربردهای پژوهش، حسب بینش و درک خود از تجارب پژوهشی، پیشنهادهایی کاربردی بر مبنای یافته‌های پژوهش ارائه دهند.

درنهایت، نویسندگان می‌بایست محدودیت‌های پژوهش خود را به‌طور شفاف و به‌دوراز سوگیری مطرح نمایند و برای پژوهشگران آتی در محور پژوهشی خود پیشنهاد ارائه دهند و جهت‌گیری‌های مطالعاتی آتی را ترسیم کنند. بیان محدودیت‌های پژوهش برای مقالاتی که فصلنامه تعاون و کشاورزی را مدنظر قرار می‌دهند، یک ضرورت به شمار می‌رود. محدودیت‌های پژوهش مجموعه عناصری را شامل می‌شود که تعمیم‌پذیری یافته‌ها را کاهش می‌دهند و می‌بایست یافته‌های پژوهش نیز بر مبنای همین محدودیت‌ها تفسیر شده باشند.

تذکر 1: تکرار مجدد یافته‌ها در بخش نتیجه‌گیری و بی‌توجهی در تدوین یک نتیجه‌گیری عمیق که نوآوری/اصالت پژوهش را به تصویر بکشد، منتج به رد مقاله از سوی سردبیر در مراحل اولیه ارزیابی خواهد شد.

تذکر 2: مواردی همچون عدم دسترسی به داده‌های دقیق، عدم مشارکت پاسخگویان، زمان‌بر بودن جمع‌آوری داده‌ها، هزینه‌بر بودن انجام پژوهش و غیره بیانگر مشکلات پیش روی فرآیند پژوهش و پژوهشگران بوده و ارتباطی با محدودیت‌های تحقیق ندارند؛ بنابراین، از ذکر این‌گونه موارد در قالب محدودیت‌های پژوهش جداً خودداری شود. برای مثال، ممکن است دو مورد از محدودیت‌های پژوهشی که اثرات همه‌گیری کرونا ویروس را بر عملکرد تعاونی‌ها در استان تهران سنجیده است، بدین شیوه بیان شود: 1) ازآنجاکه اثرات کروناویروس بسته به برخی ویژگی‌ها مانند وضعیت زیرساخت‌ها، جمعیت و برخورداری از شاخص‌های بهداشتی در بخش‌های مختلف خدماتی استان‌های گوناگون متفاوت است، به نظر می‌رسد نتایج این تحقیق برای بخش تعاون در برخی از استان‌های کشور که شباهت ساختاری و عملکردی کمتری به استان تهران دارند، بااحتیاط قابل‌تعمیم باشد؛ و 2) ازآنجاکه در این مطالعه، به‌طور غالب شرکت‌های تعاونی دارای عملکرد متوسط و کمتر از آن مدنظر قرارگرفته‌اند، به نظر می‌رسد نتایج حاصله برای تعاونی‌های با عملکرد قوی کاربرد محدود داشته باشد. بدین ترتیب مطالعات آتی می‌توانند اثرات کروناویروس را در یک نگاه تطبیقی بر مبنای سطح عملکرد موردتوجه قرار دهند و اثر شاخص‌های مهم در این زمینه را مدل‌سازی نمایند.

مشارکت نویسندگان

مشارکت نویسندگان می‌بایست در بخش‌های مختلف پژوهش شامل «مفهوم‌پردازی»، «روش‌شناسی و نرم‌افزار»، «جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات»، «تحلیل داده‌ها و اطلاعات»، «بررسی و پایش»، «نگارش، بازبینی و ویرایش»، «نظارت و سرپرستی»، «مدیریت پروژه» و «تأمین مالی» مشخص گردد. این بخش در قالب یک تیتر جداگانه در انتهای مقاله (پس از نتیجه‌گیری) ارائه می‌شود. برای مثال، برای مقاله‌ای با دو نویسنده، مشارکت نویسندگان به شیوه زیر تدوین می‌شود:

علی اسدی: (مفهوم‌پردازی، روش‌شناسی و نرم‌افزار، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، بررسی و پایش، نگارش، بازبینی و ویرایش، مدیریت پروژه و تأمین مالی)؛ خلیل کلانتری: (مفهوم‌پردازی، روش‌شناسی و نرم‌افزار، تحلیل داده‌ها و اطلاعات، نظارت و سرپرستی و تأمین مالی.

تشکر و قدردانی

این بخش اختیاری بوده و نویسندگان می‌توانند از تمامی متصدیان پژوهش شامل سازمان‌های حامی، پژوهشگران پشتیبان، مشارکت‌کنندگان (ازجمله پاسخگویان و سایر کنشگران) حداکثر در دو جمله تشکر و قدردانی به عمل‌آورند.

عدم تعارض منافع

 طی اظهار عدم تعارض منافع از سوی نویسندگان، وجود ارتباط شخصی و اقتصادی میان نویسندگان، ویراستاران و حتی سردبیران مجلات که می‌تواند به‌طور ناعادلانه‌ای بر تصمیم‌گیری در جهت چاپ و انتشار مقالات تأثیرگذار باشد، نقض می‌شود؛ بنابراین، عدم تعارض منافع نویسندگان می‌بایست به‌طور شفاف اظهار شود. بدین منظور لازم است نویسندگان عدم فرم تعارض منافع خود را در قالب فایل جداگانه‌ای در زمان ارسال فایل اصلی مقاله، در سامانه بارگذاری نمایند.

ضمایم

ضمایم مشتمل بر محتوایی است که بنا به تشخیص نویسندگان از بدنه اصلی مقاله منفک شده و در قالب بخش جداگانه‌ای در انتهای مقاله ارائه می‌شود. این محتوا می‌تواند شامل توضیحات، فرمول، شکل، پرسشنامه یا هر مطلب دیگری باشد که نویسندگان برای توضیح بیشتر در خصوص شاکله اصلی مقاله ارائه می‌دهند. ضمایم می‌بایست در قالب اعداد 1، 2، 3 و ... شماره‌گذاری شوند.

References   تمامی منابع مورداستفاده در مقالات می‌بایست به زبان انگلیسی تدوین شوند؛ بنابراین، ضروری است، مقالات فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شوند و در فهرست منابع در انتهای آن‌ها عبارت In Persian درج شود (برای مشخص بودن این امر که اصل مقاله به زبان فارسی نگاشته شده است). در متن مقالات نیز تمامی منابع با زبان انگلیسی بیان می‌شوند؛ مگر در مواردی که منبع در آغاز جمله باشد. در چنین حالتی نام نویسندگان به‌صورت فارسی درج می‌شود و در داخل پرانتز مقابل آن معادل انگلیسی و سال آن قید می‌گردد (برای مثال، اسدی و همکاران (Asadi et al., 2021) معتقدند که ....)

پیش از ارسال مقاله به فصلنامه، اطمینان حاصل شود که هر منبعی که در متن مقاله به‌کاررفته در فهرست منابع (در انتهای مقاله) نیز وجود دارد و بالعکس؛ بنابراین، ضروری است تمامی منابع مورداستفاده در مقالات با استفاده از یکی از نرم‌افزارهای EndNote یا Mendeley تنظیم شوند. لازم به ذکر است که پس از اخذ خروجی از نرم‌افزارهای فوق می‌بایست لینک هر رفرنس در متن با رفرنس متناظر در انتهای مقاله برقرار باشد؛ به‌طوری‌که با کلیک بر هر ارجاع متنی بتوان به‌طور مستقیم به فرمت مشروح آن در انتهای مقاله دست‌یافت. لازم به ذکر است که رفرنس‌های داخل متن می‌بایست بارنگ آبی مشخص شوند.

تذکر 1: مقالاتی که منابع آن‌ها به‌صورت دستی (بدون استفاده از نرم‌افزار) تنظیم‌شده باشد، به نویسنده مسئول بازگردانده خواهد شد.

 ارجاع به منابع منتشرنشده و یا گفتارهای محاوره‌ای در مقالات توصیه نمی‌شود و در صورت لزوم می‌بایست در فرمت علمی و مشخص در فهرست منابع ارائه شوند. رفرنس دهی در فصلنامه تعاون و کشاورزی بر مبنای آخرین نسخه از شیوه‌نامه APA (American Psychological Association) انجام می‌گیرد و الزاماً می‌بایست با استفاده از نرم‌افزارهای فوق‌الذکر صورت پذیرد (به‌طوری‌که هر منبعِ مشخص‌شده در متن با متناظر خود در فهرست منابع (در انتهای مقاله) لینک باشد). ذکر ULR و/یا DOI برای منابع مندرج در فهرست انتهایی مقاله ضروری است. به‌طورکلی، برخی از شیوه‌های ارجاع دهی برای مقالات، کتاب‌ها و سایر منابع در ادامه ارائه‌شده است. نویسندگان برای آشنایی با روش ارجاع دهی به سایر منابع می‌توانند به شیوه‌نامه APA مراجعه نمایند.

تذکر 2: در خصوص مقالات و کتاب‌هایی که سه تا پنج نویسنده در خلق آن‌ها نقش داشته‌اند، برای اولین بار ارجاع در متن، نام تمامی نویسندگان ذکر می‌شود و در دفعات بعدی صرفاً نام نویسنده اول به همراه et al., و سپس سال انتشار درج می‌شود (به مثال‌های جدول زیر توجه شود) این مورد در نسخه‌های جدید شیوه‌نامه APA در حال تغییر است و نویسندگان موظف به رعایت اصول مندرج در آخرین نسخه از این شیوه‌نامه هستند.

تذکر 3: در هنگام نگاشتن منابع حتماً از نرم‌افزار استفاده شود و پس از پایان کار ضروری است تمامی منابع از حیث ترتیب قرارگیری اجزاء (نام نویسندگان، سال، عنوان، نام مجله، شماره، صفحات و غیره) و نیز درج علائم نگارشی (کاما، نقطه و غیره) کنترل شوند.

 

نوع درون‌متن در فهرست منابع

مقاله با حداکثر سه نویسنده

(Lerman & Parliament, 1991)    Lerman, Z., & Parliament, C. (1991). Size and industry effects in the performance of agricultural cooperatives. Agricultural Economics, 6(1), 15–29. https://doi.org/10.1016/0169-5150(91)90013-B.

مقاله با سه تا پنج نویسنده در اولین ارجاع دهی

(Mahazril‘Aini, Hafizah, & Zuraini, 2012)   Mahazril‘Aini, Y., Hafizah, H. A. K., & Zuraini, Y. (2012). Factors affecting cooperatives’ performance in relation to strategic planning and members’ participation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 100–105. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.098

مقاله با سه تا پنج نویسنده در دومین ارجاع دهی و بیشتر

(Mahazril‘Aini et al., 2012)       

مقاله با شش و بیش از شش نویسنده

(Wagner et al., 2014) Wagner, C., Mannion, R., Hammer, A., Groene, O., Arah, O. A., Dersarkissian, M., & Suñol, R. (2014). The associations between organizational culture, organizational structure and quality management in European hospitals. International Journal for Quality in Health Care, 26(suppl_1), 74–80. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzu027.

مقاله پذیرفته‌شده در حال انتشار

(Vasquez, Madrid, & Niven, in press)  Vasquez, C. A., Madrid, H. P., & Niven, K. Leader interpersonal emotion regulation motives, group leader–member exchange, and leader effectiveness in work groups. Journal of Organizational Behavior.

 

کتاب (قاعده تعداد نویسندگان مربوط به مقالات برای کتب نیز مصداق دارد).

(Wright, 2014) Wright, C. (2014). Worker cooperatives and revolution: History and possibilities in the United States. BookLocker.

 

یک‌فصل از کتاب

 (Kim, Cohen, & Netessine, 2017)         Kim, S. H., Cohen, M. A., & Netessine, S. (2017). Reliability or Inventory? An Analysis of Performance-Based Contracts for Product Support Services. In Handbook of information exchange in supply chain management (pp. 65–88). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32441-8.

 

مقاله کنفرانسی

(Schotanus, 2005) Schotanus, F. (2005). Cooperative purchasing within the United Nations. In 14th Annual IPSERA Conference 2005 (pp. 961–973). Researches in Purchasing and Supply Management.

 

وب‌سایت

 (FAO, 2021) FAO. (2021). Cooperatives and Producer Organizations. Retrieved from https://www.fao.org/partnerships/cooperatives/en/

 

پایان‌نامه یا رساله

 (Lavaei Adaryani, 2019)  Lavaei Adaryani, R. (2019). Designing a model of livestock production cooperatives networking towards reorganizing the supply chain of major livestock products. University of Tehran. Retrieved from http://utdlib.ut.ac.ir/Search/DocumentDetails/170352?HighlightWords