دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-196 
3. شناسایی مخاطرات اثر‌گذار بر مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی در منطقه سیستان

صفحه 75-97

شایان شهریاری مقدم؛ محمود احمدپور برازجانی؛ حمید محمدی؛ ولی الله سارانی


5. طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

صفحه 119-145

کرم رضا رستمی؛ اردشیر شیری؛ اسفندیار محمدی؛ علی یاسینی