1. بررسی رکود تعاونی‌های مرغ تخم‎گذار استان کرمانشاه

صفحه 1-32

امیر حسین علی بیگی؛ مهنا شاهمرادی


2. شناسایی و تبیین چالش‌های پیش‌ روی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ایران با استفاده از رویکرد نظریة ‎بنیانی

صفحه 34-51

خلیل کلانتری؛ رسول لوایی آدریانی


3. نقش تعاونی‌های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستایی

صفحه 53-74

موسی اعظمی؛ مختار بهادری قزلجه؛ مرجان سپه پناه


4. مدل رقابت‎پذیری تعاونی‎های تولیدی با تکیه بر راهبرد کارآفرینانه

صفحه 75-99

کامبیز طالبی؛ یعقوب زاهدی آنباردان


5. عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال‎زایی تعاونی‎های زودبازده در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 101-123

یعقوب زراعت کیش؛ البرز محمدی


6. نگرش مدیران تعاونی‎ها در زمینة نقش عوامل‏ آموزشی و ابتکار و نوآوری شغلی در کارآفرینی و موفقیت تعاونی‌های کشاورزی

صفحه 125-142

زهرا گودرزی؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ منصور غنیان؛ نوذر منفرد


7. نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی

صفحه 143-174

روح اله کهن هوش نژاد؛ بیژن عبدی