1. ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت تغییر فرانوگرا (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

صفحه 1-37

مستانه غنجی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی؛ علی ربیعی


2. شاخص های شناسایی تعاونی‎های موفق کشاورزی

صفحه 39-60

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری


3. ارزیابی تطبیقی موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با دیگر نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‎های کاشان و آران و بیدگل)

صفحه 61-87

امیرمظفر امینی؛ نادر مزینی؛ سیدعلیرضا قدیمی


4. موانع و راهکارهای فعال سازی تعاونی های مرزنشین استان کرمانشاه

صفحه 89-109

حسین حیدری؛ امیرحسین علی بیگی؛ اکرم بینائیان


5. عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تعاونی‌های چایکاران در استان گیلان

صفحه 111-126

مصطفی نصرالهی؛ محمدصادق اللهیاری؛ شهرام صداقت حور؛ سید علی نورحسینی


6. نقش سرمایه فرهنگی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویراحمد

صفحه 127-143

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ آسیه صادق نیا؛ محمدجعفر رستمی


7. ارزیابی تطبیقی الگوهای تعاونی اشتراکی و نقطه‌ای ارائه خدمات در مدیریت روستایی شهرستان‎های ابرکوه و لامرد

صفحه 145-174

علیرضا دربان آستانه؛ مجتبی قدیری معصوم؛ بهرام هاجری


8. تحلیل تأثیر چشم انداز مشترک بر ارتقای سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی کشاورزی

صفحه 175-201

شهره کرمی؛ امیرحسین علی بیگی