1. تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی

صفحه 1-20

بها الدین نجفی


2. امکان سنجی تعاونیهای مشاوره برای توانمند سازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی

صفحه 21-45

محمد قربانی؛ علی دریجانی؛ ابراهیم حسن پور؛ محمد خالدی؛ محمد ترشیزی


3. بررسی راهکارهای حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق تسهیلات بانکی ،مطالعه موردی استان کهکلویه و بویر احمد

صفحه 47-58

حسین استادی؛ علیرضا علی زاده


4. عوامل موثر بر رکود تعاونیهای غیرفعال شهرستان زنجان و راهکارهای لازم جهت احیای آنها

صفحه 59-76

ابراهیم زاد توت آغاج


5. مدیریت دولتی نوین و ضرورت حضور تعاونیها

صفحه 77-93

حامد محمدی


6. بررسی رکود در صنعت مرغداری با تاکید بر ریسک تجاری و مالی،مطالعه موردی شرکتهای تعاونی و خصوصی مرغداری در شهرستان رامهرمز

صفحه 95-109

عبدالکریم انصاری زاده؛ بلقیس باورصاد؛ عبدالمجید آهنگری


7. بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی، مطالعه موردی شرکتهای تعاونی استان آذربایجان شرقی

صفحه 111-141

فرید اکبر پور دباغی


8. تعاونیها و اقتصاد اجتماعی

صفحه 143-167

اصغر بیات