1. بررسی اثربخشی شش سیگما با رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC) مطالعه موردی شرکتهای تعاونی منتخب استان یزد

صفحه 1-19

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سعید گلکاریه


2. عملکرد مالی و اشتغال‌زایی شرکتهای تعاونی‌ فعال در استان فارس

صفحه 19-39

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرضیه نعمت الهی


3. عوامل فردی مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مرتعداری در استان گلستان

صفحه 37-51

محمدرضا شهرکی؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی


4. بررسی وضعیت قابلیتهای بالقوه دانشجویان کشاورزی برای تشکیل تعاونیهای دانش‌آموختگان مطالعة موردی دانشگاه‌های غرب کشور

صفحه 53-82

شهرزاد بارانی؛ امیر حسین علی بیگی


5. مقایسه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی گلیم و جاجیم بافان عضو و غیر عضو تعاونی گلیم و جاجیم دستبافت استان کردستان

صفحه 81-95

هادی فتحی؛ حشمت الله سعدی؛ رضا موحدی


6. تأثیر ویژگیهای فردی و حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره تعاونیهای تولید کشاورزی استان فارس در میزان توانمندی روانی آنها

صفحه 97-125

جابر پاریاب؛ غلامرضا پزشکی راد؛ ناصر زمانی میاندشتی