1. بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و شکل‌گیری فعالیت‌های تعاونی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ده کائید، دوجفت و چهارچریک شهرستان شازند)

صفحه 1-22

علی ربیعی؛ بهاره موسیوند


2. ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل)

صفحه 23-37

محمد وجدانی؛ محمد صادق اللهیاری


3. بررسی عملکرد بنگاه‌های کوچک زودبازده: تحلیلی جنسیتی از بخش کشاورزی استان کرمان

صفحه 39-54

فاطمه آسایش؛ محمدعلی فیض‌پور؛ شهرام گلستانی


4. تحلیل نقش سرمایة‌ اجتماعی در عملکرد غیرمالی شرکت‌های تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان

صفحه 55-78

مریم علی زاده؛ احمدرضا عمانی


5. عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران

صفحه 79-100

سید حسین زارعی پهنه کلائی؛ امیر احمدپور؛ مهدی چرمچیان لنگرودی


6. تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان

صفحه 101-123

فاطمه کاظمی؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی