دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 1-70 
1. تبیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نظام اقتصاد تعاونی‌های ایران در دهة آینده با روش داده‌بنیاد

صفحه 1-32

امیر میمنت آبادی؛ سید شمس الدین حسینی؛ عبدالرحیم پدرام؛ علیقلی حیدری


5. عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی تولیدی استان کرمانشاه

صفحه 119-146

جلال الفتی؛ حسن رنگریز؛ کیومرث احمدی؛ بیژن رضایی


6. نقش تعاونی های آب در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان تحت پوشش تشکل‌ها

صفحه 147-169

حمید بساطی؛ علیرضا پورسعید؛ محمدصادق الهیاری؛ رویا اشراقی سامانی؛ حامد چهارسوقی امین