1. تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

صفحه 1-21

فضل اله عزیزپورفرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ محمد چیذری


2. عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی شهرستان قائمشهر

صفحه 23-45

امیر احمدپور؛ محدثه عبدی ترکامی؛ شهره سلطانی


3. تحلیل عوامل‌ شخصیتی‌ مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی کشاورزی

صفحه 47-75

شهره کرمی؛ حسین آگهی


4. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به تشکیل و عضویت در تشکل‌های آب-بران: مورد مطالعه شهرستان الشتر

صفحه 77-95

فاطمه رحیمی فیض آبادی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمدزاده؛ رابرت بورتن


5. واکاوی عملکرد تعاونی‌های لبنی در شهرستان آق‌قلا

صفحه 97-112

علیرضا کرباسی؛ جلال الدین گرگانی


6. بررسی امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان تایباد

صفحه 113-131

نجیب اله سالاری؛ محمدرضا محبوبی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


7. تحلیل روحیه کارآفرینی مدیران شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان

صفحه 133-155

ابراهیم نصیری فرد؛ محمد صادق اللهیاری؛ زهرا دقیقی ماسوله


8. بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی در تعاونی‏های روستایی شهرستان‏های سنندج و کامیاران

صفحه 157-177

عادل صلواتی؛ مجتبی رستمی ‏نوروزآباد؛ سامان رحمانی ‏نوروزآباد؛ مصطفی باغبانیان