شناسایی ویژگی های تعاونی دانشجویی موفق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی عهده دار رسالت‏هایی چون تربیت نیروی متخصص و گسترش فناوری، نوآوری و خلاقیت هستند. در این راستا، تعاونی‏های دانشجویی می‏توانند در توسعه مهارت‏ها و توانایی‏های لازم برای آمادگی دانشجویان جهت ورود به بازارکار نقش قابل توجهی داشته باشند. لذا، در این مطالعه به شناسایی ویژگی‏های تعاونی دانشجویی موفق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی با بهره گیری از نظریه بنیانی، پرداخته شد. جامعه تحقیق دانشجویان عضو تعاونی دانشجویی پیشگامان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی، نمونه‏های تحقیق انتخاب شدند. ابزار اصلی‏ جمع آوری داده‏ها، مصاحبه بود. بر یایه یافته‏ها، مهم‏ترین ویژگی‏های تعاونی دانشجویی موفق شامل: «مشارکت و همکاری»، «امکانات و زیرساخت‏های لازم»، «شرایط اقتصادی مناسب»، «کارآفرینی و خلاقیت»، «اجرا و توسعه کشاورزی پایدار»، «مدیریت موفق» و «بازاریابی مناسب» بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Characteristics of successful student cooperative in the College of Agriculture and Natural Resources at Razi University

نویسنده [English]

  • zahra athari
Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Universities and higher education centers are responsible for the missions of training the expert force, and expanding of technology, innovation and creativity. Student cooperatives can play a significant role in developing the skills and abilities necessary to prepare students to enter in the labor market. Therefore, this research devoted to identifying characteristics of successful student cooperative in College of Agriculture and Natural Resources at Razi University, through grounded theory methodology. The population for this study consisted of students majoring in agriculture who are members of the Pishgaman Student Cooperative in College of Agriculture and Natural Resources at Razi University. Interviewing was the main tool for gathering data and using purposeful sampling method and snowball technique. The results showed the characteristics such as a "Participation and Cooperation", "Necessary Facilities and Infrastructure", "Appropriate Economic Conditions", "Entrepreneurship and Creativity", "Implementation and Development of Sustainable Agriculture", "Successful Management" and "Appropriate Marketing" were the most important characteristics of successful student cooperative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Cooperative
  • Agricultural Students
  • Grounded Theory
  • Razi University