تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در گرایش زنان خانه دار به امور تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

تامین نیازهای زیستی بشر مبتنی بر تعاون از ابتدای زیست بشر وجود داشته و با شکل‌گیری و توسعه تعاونی‌ها به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، رشد بیشتری یافته است. زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه در اداره زندگی نقش مهمی ایفا می‌کنند. با توجه به مسئولیت زنان در خانواده و کارکرد موثر تعاونی‌ها در تامین نیازهای زندگی، گرایش زنان در امور تعاون قابل تامل به نظر می‌رسد. زنان 6/49 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند که حدود دو سوم آنان خانه‌دارند و 11درصد تعاونی‌های فعال کشور به زنان اختصاص یافته است. این تعاونی‌ها در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعالیت دارند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر گرایش زنان خانه‌دار به امور تعاون به شکل کیفی صورت گرفته است. با بهره گیری از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته در چارچوب «نظریه زمینه‌ای» داده‌های لازم از 15 نفر از زنان خانه‌دار 20 تا 60 ساله ساکن تهران در سال 1399 گردآوری و تنظیم شد، و پس از تحلیل یافته‌های پژوهش، «نبود سرمایه» و «نبود شناخت از تعاون» به عنوان شرط زمینه‌ای، «توانایی های فردی» به عنوان شرط علّی، «خانواده و دوستان» به عنوان شرط مداخله گر، «تعهدات مالی، حقوقی و اخلاقی » به عنوان تعاملات و «ضعف نهادینه شدن فرهنگ تعاون» به عنوان پیامد در گرایش زنان خانه‌دار به امور تعاون مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-cultural analysis of housewives' tendency to cooperate

نویسنده [English]

  • Fatemeh Radan
Social Sciences Faculty , Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Cooperative-based human biological needs have existed since the beginning of human life and with the formation and development of cooperatives, especially after the Industrial Revolution, it has grown more. Women, as half of society, play an important role in the management of life.
Given the responsibility of women in the family and the effective functioning of cooperatives in meeting the needs of life, women's orientation in cooperative affairs seems to be considered.
Women make up 49.6 percent of the country's population; about two-thirds of whom are Housewife and 11 percent of the country's active cooperatives are dedicated to women. These cooperatives are active in industry, agriculture and services. The aim of this study was to identify the factors affecting the tendency of housewives to cooperative affairs in a qualitative manner.
Using the tools of in-depth and semi-structured interviews in the framework of "Grounded theory", the necessary data were collected and adjusted from 15 housewives aged 20 to 60 living in Tehran in 1399, and after analyzing the research findings" Lack of capital" and "Lack of knowledge of cooperation" as a "Background condition"," Individual ability's" as "Causal condition", "Family and friends" As an" interfering condition"," Financial, legal and moral obligations" as Interactions and" Weak institutionalization of cooperative culture" as Consequences on the tendency of housewives to cooperative affairs were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • cultural
  • Housewives
  • Social