تعداد مقالات: 307
301. جنسیت در تعاونیها

دوره 20، 204-205، تابستان 1388، صفحه 147-161

آن بریت نی پیرد؛ اصغر بیات


302. بررسی اجمالی اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان

دوره 20، 208-209، پاییز 1388، صفحه 119-148

سین فیلین؛ کیت بودوریس؛ علیقلى حیدرى


306. تعاونیها و اقتصاد اجتماعی

دوره 20، 206-207، تابستان 1388، صفحه 143-167

اصغر بیات