تعداد مقالات: 307
202. شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون در استان خوزستان

دوره 20، 202-203، بهار 1388، صفحه 69-84

مسعود بیژنی؛ غلامرضا خادمی پور


203. مدیریت دولتی نوین و ضرورت حضور تعاونیها

دوره 20، 206-207، تابستان 1388، صفحه 77-93

حامد محمدی


205. عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تعاونی‌های چایکاران در استان گیلان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 111-126

مصطفی نصرالهی؛ محمدصادق اللهیاری؛ شهرام صداقت حور؛ سید علی نورحسینی


207. عوامل مربوط به موفقیت تعاونی های تولید روستایی در جنوب استان کرمان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 103-129

مینا فاریابی؛ مصطفی احمدوند


209. ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونی‌های تولید دام و طیور در استان خوزستان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 133-158

احمدرضا اصغری؛ محمد آقاپور صباغی


210. اولویت بندی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی شهرستان بهبهان براساس الگوی معیشت پایدار

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 143-166

مریم خسروزادیان؛ منصور غنیان؛ عباس عبدشاهی


211. عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت‌های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 113-140

زهرا حاجی هاشمی؛ حشمت اله سعدی؛ علی صنایعی


212. بررسی پاسخ‌های روانی کشاورزان اعضای تعاونی تولید شهرستان دهلران به آثار خشکسالی

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 107-124

فرح دلفیان؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ جعفر یعقوبی


213. عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان گناوه

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 103-121

وکیل حیدری ساربان؛ مینا زیارتی


214. واکاوی عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان براساس مدل ارزیابی تلفیقی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 145-169

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری


215. نقش تعاونی‌های صیادی استان بوشهر در ترویج روحیه کارآفرینی میان اعضا

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 101-128

مسعود سامیان؛ رضا موحدی؛ اسماعیل احمدی حق


216. طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 119-145

کرم رضا رستمی؛ اردشیر شیری؛ اسفندیار محمدی؛ علی یاسینی


217. عوامل مؤثر بر توسعه تعاونی‌های کشاورزی در شهرستان شبستر

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 103-128

الهام پیروز؛ سمانه قلی‌پور


218. آثار تعاونی‌های آب‌بران بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان استان خراسان شمالی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 115-142

سکینه صابری؛ حسین مهدی زاده؛ سمیره صی محمدی


220. واکاوی نگرش و تمایل به مشارکت کشاورزان نسبت به استقرار تشکل آب‏بران در شهرستان دهلران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 109-133

سمیرا جابری؛ امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان


221. بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 113-153

فاطمه هماپور؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده


222. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعة تعاونی‌های تولیدی کشاورزی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 111-142

شهره کرمی؛ امیرحسین علی بیگی


224. بررسی امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان تایباد

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 113-131

نجیب اله سالاری؛ محمدرضا محبوبی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


225. بررسی رابطة رضایت شغلی با روحیة کارآفرینی در بین مدیران شرکتهای تعاونی روستایی استان گیلان

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 103-122

ابراهیم نصیری فرد؛ محمدصادق اللهیاری