تعداد مقالات: 307
154. بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان

دوره 23، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 61-88

جلاله جهانی؛ احمد قیدی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


157. بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان

دوره 20، 210-211، زمستان 1388، صفحه 55-73

علیرضا کرباسی؛ مرتضی یعقوبی؛ شهلا شهابی


158. عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به عضویت در تعاونیهای تولید شهرستان طبس

دوره 20، شماره 212، زمستان 1388، صفحه 91-116

راضیه گندم زاده؛ داود ثمری


159. مدیریت روستایی در ایران معاصر

دوره 20، 202-203، بهار 1388، صفحه 49-67

عبدالعلی لهسایی زاده


161. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی‏های تولیدی کشاورزی و مقایسة آن با تعاونی‌های تولیدی صنعتی در استان تهران

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 73-100

حمید انصاری؛ مهران جورابلو؛ نصرالله پورافکاری؛ سیدعلی هاشمیان فر


162. موانع و راهکارهای فعال سازی تعاونی های مرزنشین استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 89-109

حسین حیدری؛ امیرحسین علی بیگی؛ اکرم بینائیان


163. امکان سنجی استقرار تعاونی های آب بران در استان گیلان

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 65-89

منوچهر پارسافر؛ محمدصادق الهیاری؛ غلامرضا پیکانی؛ محمد کاوسی کلاشمی


164. بررسی کارکرد اتحادیه تعاونی‌های مرتع‌داری در استان گلستان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 75-101

محجوبه محمدزاده چالی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ یازمراد کوسه غراوی


165. مدل رقابت‎پذیری تعاونی‎های تولیدی با تکیه بر راهبرد کارآفرینانه

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 75-99

کامبیز طالبی؛ یعقوب زاهدی آنباردان


166. تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 107-132

سلیمان رسولی آذر؛ سامان کیوانی فر؛ لقمان رشید پور


167. عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی در شهرستان جیرفت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 115-142

آیت اله کرمی؛ صالح شاهرخی ساردو


169. نقش شرکت‌های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 87-106

رویا اشراقی سامانی؛ ثریا فتاحی؛ حامد چهارسوقی امین


170. عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی‌های تولید روستایی استان مازندران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 81-101

روجا هاشم زاده اتویی؛ امیر احمدپور


171. عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 105-144

محمد شریف شریف زاده؛ الهه رستمی فلوردی؛ غلامحسین عبدالله زاده


172. مقایسه تشکل‏های آب‌بران استان خوزستان بر اساس مدل EFQM

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 75-100

منصور غنیان؛ عرفان علیمیرزایی؛ منا درانی


173. عوامل مؤثر بر تمایلات اعضای تعاونی گلخانه‌داران شهرستان بندرعباس نسبت به مصرف سموم شیمیایی

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 99-118

مسعود یزدان پناه؛ خدیجه عباس زاده؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


175. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 87-114

افروز امدادی؛ محمد رضا محبوبی؛ غلامحسین عبدالله زاده