تعداد مقالات: 307
27. بررسی نیت و رفتار دامداران عضو تعاونی دامداران شهرستان سیرجان در رابطه با رفاه دام

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 1-23

فاطمه سالاری؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ جعفر یعقوبی


29. عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-15

فضل الله عزیز پور فرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ حسن صدیقی


30. عوامل موثر بر نیت پذیرش فناوری‌های پاک در تعاونی گلخانه‌داران بندرعباس (مورد مطالعه : روش‌های کنترل بیولوژیک)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 1-19

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی؛ فلوریا محمدی؛ جعفر یعقوبی


31. بررسی رکود تعاونی‌های مرغ تخم‎گذار استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 1-32

امیر حسین علی بیگی؛ مهنا شاهمرادی


32. مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی های تولیدی موفق استان همدان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 1-28

پوریا عطائی؛ نسیم ایزدی؛ احمد یعقوبی فرانی


36. تعاون و رونق اقتصادی: یک مطالعه بین استانی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 1-37

حسین پناهی؛ داود حمیدی رزی؛ فرهاد عزیزی


39. بررسی تأثیر عضویت در تعاونی‌های تولید کشاورزی بر پایداری الگوی کشت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 1-26

فاطمه رستگاری پور؛ مریم علوی؛ علیرضا کرباسی


40. عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی مدیران شرکت تعاونی‌های فعال و برتر روستایی شهرستان نکا

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 27-52

محمد مهدی مردانشاهی؛ سید اسماعیل نظام زاده


43. عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی و نقش آن در عملکرد بازاریابی شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-27

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ زهرا آریاپور؛ حسین ستوده آرانی؛ محمد مهتری آرانی


45. شناسایی مؤلفه‌های نوآوری سازمانی در تعاونی‌های لبنی کشور به روش دلفای فازی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-24

محمد رهبری؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی؛ سامره شجاعی


48. نقش ابعاد مدیریت زنجیره تأمین پایدار در عملکرد پایداری تعاونی‌های کشاورزی استان مازندران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 1-34

ندا طهماسبی روشن؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید حبیب الله میر غفوری؛ سید حیدر میر فخرالدینی


49. عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتقای مدیریت نوآوری در تعاونی‏های کشاورزی و روستایی استان تهران

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 19-40

سهیلا سادات موسوی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی


50. بررسی عوامل بازدارندة توسعة تعاونی‌های کشاورزی شهرستان دهلران با استفاده از رهیافت نظریة بنیانی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 25-43

اقدس ولی‏زاده؛ حسین آگهی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ امین خلیلی؛ آزاده قربانی پیرعلیدهی