تعداد مقالات: 314
226. بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 113-153

فاطمه هماپور؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده


227. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعة تعاونی‌های تولیدی کشاورزی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 111-142

شهره کرمی؛ امیرحسین علی بیگی


229. بررسی امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان تایباد

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 113-131

نجیب اله سالاری؛ محمدرضا محبوبی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


230. بررسی رابطة رضایت شغلی با روحیة کارآفرینی در بین مدیران شرکتهای تعاونی روستایی استان گیلان

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 103-122

ابراهیم نصیری فرد؛ محمدصادق اللهیاری


231. تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 101-123

فاطمه کاظمی؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی


232. سنجش بهره‌وری در مرغداری‌های گوشتی خصوصی و تعاونی در استان تهران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 107-124

البرز محمّدی؛ سیامک مشایخی؛ سید ناصر موسوی


233. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 103-127

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی


235. عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی دامپروری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

دوره 23، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 117-133

پریسا سلیمزاده؛ خلیل کلانتری؛ ناصر مطیعی


236. بررسی میزان توجه تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج به ابعاد کشاورزی پایدار از دیدگاه ارکان تعاونیها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 103-123

رضا ابراهیمی میمند؛ ، محمد حسین رزاقی؛ سید مهدی میردامادی


237. ارزیابی میزان آمادگی اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) در تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 99-129

محسن امامی فر؛ تورج مجیبی میکلایی؛ علی مهدیزاده اشرفی


238. بررسی نقش تعاونیهای مرزنشینان در توسعه منطقه ای مطالعة موردی خراسان جنوبی

دوره 22، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 109-135

محمود جمعه پور؛ محمد علی طالبی


239. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در سرمایه اجتماعی مطالعه موردی اداره کل تعاون و واحدهای تابعه شهرستان زاهدان

دوره 22، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 117-138

کبری خورنگاه؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ سیدعلیقلی روشن


241. بررسی روشهای تأمین مالی در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 113-126

علی محمودی عالمی؛ حبیب اله اسمعیلی عالمی


243. عوامل مؤثر برتقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان زنجان

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 111-126

حمید دنیائی؛ جعفر یعقوبی؛ یدا .. رجایی


244. موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در تعاونیهای توزیعی استان تهران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 119-150

محمدمهدی علمدارمیبدی؛ وحید رضا میرابی؛ جواد محمدقلی نیا


245. بررسی عوامل موثر برمشارکت اعضای تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب کشاورزی استان قزوین

دوره 23، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 117-135

فرزانه اخوان؛ سید محمود حسینی؛ محمد چیذری


247. نقش تعاونیهای پره صیادی در توسعه اقتصاد روستایی مطالعه موردی دهستان دهکاء

دوره 20، 208-209، پاییز 1388، صفحه 81-99

لیلا صادق دقیقی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی


248. نقش عضویت در تعاونیهای جنگل نشینان دربهره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران

دوره 20، 210-211، زمستان 1388، صفحه 91-119

زینب حیدرپور توتکله؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک‌محمدی


249. راهکارهای تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تعاون مطالعه موردی استان گلستان

دوره 20، شماره 212، زمستان 1388، صفحه 133-168

حسینعلی سرگزی؛ اصغر باقری؛ غلامرضا خوش فر