دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

نقش نوآوری های بنیادین محصول بر عملکرد شرکت‌های تولید کننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی‌های روستایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ajcoop.2022.129183

لیلا آندرواژ؛ ایمان قاسمی همدانی؛ مشکات واعظی جزه ئی