دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تدوین شاخصِ شفافیت شرکت‌های تعاونی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

وحید کشافی نیا؛ مهدی یخچالی؛ بهزاد مینایی؛ محمدرضا مسعودی؛ محمدعلی زارع محمودآبادی


2. تحلیل موانع و مشکلات یکپارچه‌سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن فرآیند تولید: مورد روستاهای منطقه‌ی زرقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

محبوبه آسیمه؛ مهدی نوری پور


3. بیمه خرد تعاونی محور برای پوشش ریسک‌های دام‌های سبک در شهرستان مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

مریم امیدی نجف آبادی؛ امیر تیمور پاینده نجف آبادی


4. تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی‌های بازاریابی در شهرستان تاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

سید مجتبی مجاوریان؛ رضوان رحمانی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ سید علی حسینی


5. تحلیل و تبیین مولفه های موثر تعاونی های روستایی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

فاطمه علیجانی؛ سودا والدین اصل؛ مهناز محمدزاده نصرابادی


6. نقش نوآوری های بنیادین محصول بر عملکرد شرکت‌های تولید کننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی‌های روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

لیلا آندرواژ؛ ایمان قاسمی همدانی؛ مشکات واعظی جزه ئی


7. بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت‌های تعاونی کشاورزی (عرقیجات و گیاهان دارویی شهرستان فیروزآباد): نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

سعید عبدالمنافی؛ عنایت اله نجیب زاده؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ منا پورعیسی؛ سیاوش امیری


8. تحلیل نقش مدیریت جهادی، دانش و ریسک بر عملکرد شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

ناصر سیف اللهی


9. بررسی عوامل مؤثر بر کارایی سود شرکت‌های تعاونی روستایی (مورد مطالعه استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

مجتبی شمس نژاد؛ رضا اسفنجاری کناری؛ محمد کاوسی کلاشمی


10. فرصت‌های راه‌اندازی تعاونی‌های دانشجویی در دانشگاه ایلام: راهنمایی برای توسعه تعاونی‌های کشاورزی و خدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

نعمت اله شیری؛ همایون مرادنژادی؛ حسین مهدی زاده؛ سمیره صی محمدی


11. مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی‌های بزرگ مقیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/ajcoop.2021.132609

مریم تقوایی یزدی؛ عبدالرضا کریم پور ملک شاه؛ مجید فتاحی


12. عوامل موثر برمشارکت مردمی تعاونی‌های توسعه وعمران شهرستانی با رویکرد کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: تعاونی توسعه و عمران سمنان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22034/ajcoop.2021.133333

یونس وکیل الرعایا؛ حسین اسلامی مفید آبادی