تعداد مقالات: 383

1. نقش تعاونی‌های کشاورزی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی استان تهران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 1-24

سمیه ده حقی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی


3. اثربخشی دوره‏های آموزشی شرکت‏های تعاونی مرغداران استان سمنان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 1-23

رضا موحدی؛ محمود زارع؛ علیقلی حیدری؛ احمد یعقوبی فرانی


4. تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-21

فضل اله عزیزپورفرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ محمد چیذری


5. تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان گچساران نسبت به تشکیل تعاونیهای آ‌ب‌بران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 1-22

میلاد تقی‌پور؛ عنایت عباسی؛ محمد چیذری؛ علیقلی حیدری


7. عوامل مؤثر بر مشارکت اعضا در مدیریت شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-26

ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ سلیمان قادرزاده


8. عوامل مؤثر بر رعایت اصول زیست‌محیطی در تعاونیهای کشاورزی استانهای کرمانشاه و ایلام

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-23

عبدالحمید پاپ‌زن؛ حسین مهدی‌زاده؛ زهره معتمدی‌نیا


11. سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-17

ابوالفضل رنجبر؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


12. نقش تسهیلات تکلیفی بخش تعاون درایجاد فرصتهای شغلی طی برنامه-سوم مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 1-20

سمانه دهباشیان؛ قدرت سپیدنام؛ منیژه کشتگری؛ رضا اکبریان


14. بررسی میزان وجود فرهنگ تعاونی در بین کشاورزان شهرستان کرمانشاه

دوره 22، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 1-20

امیر‌حسین علی‌بیگی؛ زهرا اطهری


18. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای شیلات استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-28

حشمت مرادی؛ امیرحسین علی‌بیگی


20. عوامل موثر در اثر بخشی دوره های اموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان

دوره 23، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-19

ایمان خصالی لنگرودی؛ شقایق خیری؛ جعفر یعقوبی


21. عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی

دوره 20، 204-205، تابستان 1388، صفحه 1-19

حامد محمدی