کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 151-180

رضا موحدی؛ مسعود سامیان


3. شناسایی و مقایسه عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکت‌های تعاونی و خصوصی در شهرستان نهاوند

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 21-55

مرتضی مرادی؛ سید شهریار مرادی آورزمان


5. راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی استان کردستان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 125-148

مسلم سواری؛ مرتضی مخلص آبادی فراهانی؛ علی اصغر میرکزاده


6. صلاحیتهای مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی استان ایلام برای اشتغال در بخش تعاون

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 47-69

احمد یعقوبی فرانی؛ فرشته رحمانی؛ حسین مهدی زاده؛ کریم نادری مهدیی


7. عملکرد مالی و اشتغال‌زایی شرکتهای تعاونی‌ فعال در استان فارس

دوره 23، شماره 9، بهار 1391، صفحه 19-39

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرضیه نعمت الهی


12. بررسی و تحلیل ویژگیهای تعاونیهای برتر کشور در سال 1387

دوره 20، 204-205، تابستان 1388، صفحه 129-147

حسین فیض آبادی؛ علیرضا بصیری؛ زینب رجائی صدر