1. تحلیل عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 151-180

رضا موحدی؛ مسعود سامیان


2. عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال‎زایی تعاونی‎های زودبازده در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 101-123

یعقوب زراعت کیش؛ البرز محمدی


3. شناسایی و مقایسه عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکت‌های تعاونی و خصوصی در شهرستان نهاوند

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 21-55

مرتضی مرادی؛ سید شهریار مرادی آورزمان


4. تحلیل شاخص های مرتبط با تشکیل و توسعه تعاونی های دانش آموختگان رشته های کشاورزی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 131-150

رضا موحدی


5. راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی استان کردستان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 125-148

مسلم سواری؛ مرتضی مخلص آبادی فراهانی؛ علی اصغر میرکزاده


6. صلاحیتهای مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی استان ایلام برای اشتغال در بخش تعاون

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 47-69

احمد یعقوبی فرانی؛ فرشته رحمانی؛ حسین مهدی زاده؛ کریم نادری مهدیی


7. عملکرد مالی و اشتغال‌زایی شرکتهای تعاونی‌ فعال در استان فارس

دوره 23، شماره 9، بهار 1391، صفحه 19-39

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرضیه نعمت الهی


8. عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال تعاونیهای بخش کشاورزی در استان فارس مطالعه موردی تعاونیهای تولید کشاورزی و گاوداران

دوره 22، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 1-15

مظفر جباری؛ بهاء الدین نجفی؛ مریم رهجوی


9. سنجش سازه‌های مؤثر بر گرایش دانش‌آموختگان و دانشجویان سال آخر رشته‌های کشاورزی به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبی

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 101-114

مینا اورنگی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علیقلی حیدری


10. بررسی عوامل توانمندسازی بخش تعاون در استان گیلان با تأکید بر تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و انجام فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای بزرگ اقتصادی

دوره 20، 210-211، زمستان 1388، صفحه 135-149

حمیدرضا علیپور


11. تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی

دوره 20، 206-207، تابستان 1388، صفحه 1-20

بها الدین نجفی


12. بررسی و تحلیل ویژگیهای تعاونیهای برتر کشور در سال 1387

دوره 20، 204-205، تابستان 1388، صفحه 129-147

حسین فیض آبادی؛ علیرضا بصیری؛ زینب رجائی صدر


13. بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و راهکارهای حمایت از آنها مطالعه موردی استان زنجان

دوره 20، 202-203، بهار 1388، صفحه 85-97

جعفر یعقوبی؛ جواد قاسمی