کلیدواژه‌ها = توسعه کارآفرینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی تولیدی کشاورزی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

مرجان واحدی؛ معصومه ملکی؛ محمد باقر آرایش


2. عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در تعاونیهای تولیدی کشاورزی استان ایلام

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 50-70

مرجان واحدی؛ معصومه ملکی؛ محمد باقر آرایش


3. عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی مدیران شرکت تعاونی‌های فعال و برتر روستایی شهرستان نکا

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 27-52

محمد مهدی مردانشاهی؛ سید اسماعیل نظام زاده